Insolvenční návrh

Insolvenční návrh
Insolvenční návrh se podává na formuláři podle zákona 182/2006 a je tím zahájeno celé insolvenční řízení.

Insolvenční návrh může podat:

  • věřitel
  • dlužník

V případě chybně vyplněného návrhu, soud zpravidla návrh na insolvenci odmítne, v případě chybějících příloh vyzve k jeho doplnění. V případě, že dlužník neosvědčí ve svém návrhu přípustnost oddlužení, soud může dle svého uvážení zvolit jako způsob řešení úpadku konkurzem.